Telugu moms sex chat

mammii shavar kinda nagnamugaa nilaba Di appu Dae van Tiki s Op ruddukoni pakkana pe TTi nemmadigaa tana vo LLu ruddukun Tunnadi.mammii ni cuustun Tae aed Olaa vundi.abbaa enta andamu Dutalu pa Dani carmamu.mammii tana caetulu gontu ruuddukoni mellagaa kindaku von Tl O vae Di LLu ve LLip Odaamu an Tunnaa manasu akka Dae vun Daman Tunnadi.

caalaa saarlu mammiini taakutunnaa mammii andaalu maatram saari jaake T paina ceyyi vaestae k Oppa DDu an Tae ish Tamu mammii pliij okkasaari taakanivvu an Tae vappuk Odu.nuvvu peddavaa Du avvaali an Osamu bo DDukindaku ceera ka Si ni cuupinci ela vundi mammii an Tae navvutui adi kompa tiisi din Dlu pe TTukundaem Oraa an Tundi."laedu raajaa niit Onae vun Taa iir Oju niik Osamae ilaa tayaarayyaanu" annadi. mammii navvutuu "ivaa" ani tana pai Ta pinnu tiisi pai Ta jaarci annadi. "nii Drassu vippanaa" annadi "vippu jayapradaa Daarling" annaanu. appa Tikae nigi Di vunna naa raa DDunu mammii cuusi" abbaa enta pencaavu raajaa ani pa TTukoni pisikindi" niik Osamae jayaa Daarling" annaanu. mammi" ammaa abbaa raajaa inkaa kasigaa spii Dugaa aa aa adii raajaa inkaa oo hh Oh naa muddula raajaa inkaa aa aa mm abbaa naa muddula ko Dakaa aa mm vush aa ishh aa ammaa aa bbaa " ani moolugutuu kasekkincindi naaku.aagalaeka mammiini s OFAl O venakku t Osi"jayaa kaa LLu e Damu ceyyi" annaanu.casindi mammii. naenu" jayaa naa muddula mammii enta kasigaa vunnaavae.koddigaa venakki tirigindi.abbaa enta vi Saalamayina viipu mammiidi.caetulu pe TTi viipu ruddukun Tunnadi.viipu sarigaa andakap Ova Damut O mottam rudduk Olaeka p Otunnadi.naenu ve LLi ruddali anipincindi kaanii bhayamut O alaagae Du mammii puurtigaa venakku ma LLindi.mammii venaka bhaagamu naaku poorti nagnamugaa kanipistunnadi.ettayina pirralu ren Du kon Dallaa vunnayi.madyal O ciilika pedda l Oyalaa vundi.mammii a Tuvaipi tana caetulu kindaku caerci ruddukun Tunnadi.mundara elaa vund O kanipistae baagun Du Dala paina caetulu vesi nimurukun Tuu mattugaa mm aa anukun Tuu ruddukun Ti b Odellaa vunnayi mammii to Dalu.

Leave a Reply